Registrera dig om du producerar över 500 kg honung

Sedan den 7 december 2020 ska alla biodlare som levererar mer än 500 kg honung per år till konsument eller butik registrera sig hos Länsstyrelsen. Den tidigare gränsen var 1000 kg. Detta gäller oavsett om du tar betalt för honungen eller inte.

Levererar du på ett år över 1000 kg honung till konsument eller butik ska du också vara registrerad hos kommunen. Även detta gäller oavsett om du tar betalt för honungen eller inte.

Läs mer hos Länsstyrelsen och Livsmedelsverket. Produktion av ren honung räknas som ”primärproduktion.” Vill du leverera honung med smaktillsatser, honung som kommer från någon annans biodling, med mera, så gäller andra regler.

Registrering hos Länsstyrelsen görs här.