Arbetsdag i föreningsbigården

Lördag 19 juni bygger vi en förbränningstoalett i föreningsbigården.

Vi håller på kl 10-15. Föreningen bjuder på lunch

Välkommen att vara med! Anmäl dig till info@uppsalabiodlare.se så att vi vet hur många som kommer och så att vi säkert vet att det går att hålla avstånd.