Svärmår i år

Det har varit ovanligt mycket svärmar denna säsong. Se alltså till att du går igenom dina samhällen minst var nionde dag och gör avläggare med drottningen eller mellanavläggare om du hittar viseceller. Att bara ge samhället mera plats fungerar sällan om de redan har stiftade viseceller.

Måste du åka bort, så se till att någon annan tittar till dina bin.

Hittat en svärm?

Har du hittat en bisvärm och vet inte hur du ska göra? Kontakta en “svärmfångare.” De kan hjälpa till att fånga in bisvärmar. Det sker under förutsättning att det är möjligt att komma åt svärmen och att personerna har tid. Ett bisamhälle som redan bosatt sig i en vägg, skorsten eller liknande går i regel inte att fånga in. Kontakta då ditt försäkringsbolag.