Inslag i Radio Uppland

Föreningens kassör Mats Kihlén intervjuades i P4 Uppland och pratade om pollinering och att ha bin i villaträdgård. Lyssna här.