Enkät till slungbokare

2021 skaffade vi ett nytt bokningssystem för slungor och slungrum. Vi har nu skickat ut en enkät till alla som bokat slunga och/eller slungrum under säsongen 2021, för att få in synpunkter på hur det fungerat. Resultatet och eventuella åtgärder meddelas senare här på hemsidan.