Vaxsmältning stänger för säsongen

Den som vill använda föreningens vaxsmältare kan göra det i slungrummet fram till och med den sista måndagen i maj.

Kontakta bigårdskommittén för att boka smältning.