Toaletten invigd

Den nya förbränningstoaletten i föreningsbigården blev högtidligen invigd med bandklippning vid senaste styrelsemötet.

Toaletten är låst. Kod till låset skickas automatiskt ut till den som bokar slungrummet.