Lämna in årsrapport 2018

Nu är det dags att lämna in årsrapport för 2018. Årsrapporten ger statistik och kunskap samt är underlag för EU-bidrag till svensk biodling. Det är därför viktigt att alla lämnar in rapport.

Vi behöver få in årsrapporter från alla medlemmar. Styrelsen vill gärna slippa ringa runt.

Sista dag att lämna in årsrapporten är samma dag som föreningens årsmöte, den 17 november 2018. Detta gäller oavsett om du lämnar digitalt eller på papper.

Har du inga bin – ange 0 i formuläret.

Svaren sammanställs och skickas anonymiserade till förbundet.

Enklast fyller du i enkäten i formuläret nedan. Vill du fylla i på papper så ska du senast lämna in enkäten på årsmötet, den 17 november. Pappersenkät finns i oktobernumret av Bitidningen.