I höst kan du göra din egen pollenanalys

Uppsala Biodlareförening har köpt ett mikroskop och en centrifug som medlemmarna skall kunna boka för att göra egna pollenanalyser.

Idén är att man ska kunna bestämma vilka blommor honungen kommer från vilket vore värdefullt vid försäljning och marknadsföring.

Styrelsen håller just nu på att skapa ett referensbibliotek med bilder på pollen från de vanligaste dragväxterna. Pollen från honungsproverna kan sedan jämföras med dessa och fördelningen mellan de ingående växterna beräknas.

Målet är att prover, materiel och mikroskop skall finnas tillgängligt under hösten.

Kontakta oss gärna om du har idéer eller frågor genom formuläret nedan i det gula fältet.