Biföreläsning på Uppsala universitet

Gene Robinson, Carl R. Woese Institute for Genomic Biology, håller en öppen föreläsning om den molekylära och genetiska grunden till binas sociala beteende, på Biomedicinskt centrum (BMC), den 20 maj.

Läs mer här.