Vaxsmältningsdagar

Föreningen arrangerar varje år vaxsmältning två helger i månadsskiftet oktober-november. Dessutom erbjuds gemensam vaxinlämning.

Läs mer om vaxsmältningen och anmäl dig.