Vårmöte och fixardag

27 april fixar vi och ställer i ordning bigården och föreningslokalen. Alla är varmt välkomna! Vi börjar kl 10 och håller på tills vi är klara.

Anmälan till info@uppsalabiodlare.se eller med formuläret i det gula fältet nederst på sidan.