Vårmöte och fixardag

Vi fixar ställer i ordning bigården och föreningslokalen. Alla är varmt välkomna!

Anmälan till info@uppsalabiodlare.se eller med formuläret i det gula fältet nederst på sidan.