Uppställningsplats på Villatomt i Sunnersta

En villatomt i Sunnersta finns för uppställning av bikupor.

Tomten är ca 1300 kvadratmeter. Hör av dig till föreningen för kontakt.