Uppställningsplats i Storvreta

Boende i en villa i Storvreta undrar om någon vill ställa upp bikupor på tomten.

Här av dig till föreningen för kontakt.