Uppställningsplats i Norby

I en förhållandevis stor trädgård i Norby finns möjlighet att ställa upp bikupa.

Kontakta föreningen för att få kontakt med de boende.