Uppställningsplats i Grönviken (Jälla)

En markägare i Grönviken/Jälla vill gärna ha bikupor på sina ängar.

Kontakta föreningen om du är intresserad.