Uppställningsplats i Fålhagen

Boende i en villa i Fålhagen är intresserade av att någon ställer upp en bikupa på tomten.

Hör av dig till föreningen för kontakt.