Uppställningsplats hos Uppsalahem i Gottsunda

Uppsalahem söker biodlare som vill ställa upp bikupor på Oscar Arpis väg i Gottsunda (se bild).

Här har tidigare ett biodlingsföretag haft två samhällen, som enligt Uppsalahem varit mycket uppskattade av boende och givit mycket honung. Uppsalahem lånar gärna ut platsen.

Kontakta Maeva Hachem, 018 727 34 28