Nya städinstruktioner för slungrummet

Instruktion vid hyra av slungrum, juni 2020

Välkommen att använda vårt fina föreningsslungrum!

Boka slungrummet här.

 • Det här behöver du ha med dig själv:
  • Silar
  • Honungskärl
  • Huvudbonad
 • Det här finns att låna:
  • Avtäckningsbricka
  • Ställ för ramar
  • Avtäckningsgafflar
  • Mindre hink att transportera honung från slungan till din sil med
  • Foppatofflor och förkläde
  • Refraktometer (mäter i Brix men det finns en tabell för % vatten i honung)
 • Se till att du har flyttningstillstånd om du behöver
 • Ramar/lådor som tas till Jälla ska vara bifria
 • Sätt på varmvattenberedaren i slungrummet
 • Det är fyraramarsslungan som får användas. Den är inte självvändande.
  • För att kunna starta den måste man först trycka på stop så att enabled lyser grönt
  • Sedan måste man fälla ut den gröna armen över locket så att den låser innan det går att starta slungan
 • Efter avslutad slungning: ta hem all din honung i egna förvaringskärl
 • Efter slungning ska slungan spolas ren, oavsett om den var rengjord eller ej när du började 
  • Slungan rengörs med enbart vatten, kallt eller ljummet, utan diskmedel eller liknande. Använd duschkabinens slang och ställ en hink under slungans kran. Om du behöver montera isär slungan för att få rent den så sätt ihop den igen. Lämna slungan öppen (både locket och kranen) tills att den torkat.
 • Diska övrigt material som du använt och ställ i diskstället så att det torkar. Vaxrester får inte sköljas ut i något av avloppen utan diska i en hink och häll vatten med vax ute.
 • Våttorka bänkar (samt, vid behov, utvalda väggytor vid avtäckningen osv), diskbänk och golv
  • Golvet har inte en bra lutning mot golvbrunnen så spola inte vatten på golvet och kontrollera så att det inte blir vatten stående någonstans längs någon vägg.
 • Rengör använd städutrustning och placera den så att den kan torka; kort sagt, lämna slungrummet som du själv vill finna det!
 • Stäng av varmvattenberedaren

Lycka till med den fortsatta hanteringen av din honung och välkommen tillbaka!

Om något gått sönder eller något förbrukningsmateriel tagit slut, vänligen meddela Bigårdskommittén.

Ange lösenordet igen för att komma åt kontaktuppgifterna.