Sammanfattning av styrelsemöte 16/3 2021

Planeringen av den kommande säsongen är mycket osäker, t ex vad gäller marknadsaktiviteter som Botans och Stadsskogens Dag. Den planerade studieresan till Litauen måste tyvärr skjutas upp till nästa år. Vårens kurser tillsammans med Vuxenskolan hålls med vissa begränsningar av antal deltagande och delvis på distans. Deltagarna kommer få tillgång till mentorer och möjlighet till… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 16/3 2021

Sammanfattning av styrelsemöte 27/10 2020

Planering pågår för att kunna genomföra årsmötet på ett säkert sätt. Vi kommer att begränsa antalet fysiska platser för att kunna hålla avstånd i lokalen men erbjuda att delta via Zoom. Föranmälning kommer att vara obligatorisk. Styrelsen har börjat undersöka möjligheten att anordna en studieresa till Litauen nästa sommar. Vi har inhämtat synpunkter angående hygienen… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 27/10 2020

Sammanfattning av styrelsemöte 16/9 2020

Vi har lyckats sälja merparten av honungen från föreningens bigård. Kvar finns endast det som behövs till vårens aktiviteter. Stort tack till Marknadsgruppen och Bigårdskommittén! Utlämningen av Bifor från gemensam tank fungerade bra och inget röveri utlöstes i föreningsbigården. Föreningen ska försöka utöka föreningslokalen med en förbränningstoalett inför nästa säsong. Det har varit ovanligt stort… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 16/9 2020

Sammanfattning av styrelsemöte 16/6 2020

Slungrummet har nu snyggats i enlighet med kommentarerna i medlemsundersökningen, bl a med nya hyllor och borttagande av föremål på golvet för att underlätta städning. Till hösten kommer vi att beställa Bifor i tank så att medlemmar får hämta egna hinkar. Mer information i separat utskick. En toalett har framförts som ett önskemål från kurserna.… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 16/6 2020

Sammanfattning av styrelsemöte 21/4 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti. Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan. Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande. Sammanfattning Reglerna för honungsbedömning har uppdaterats på hemsidan. De nya reglerna har arbetats… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 21/4 2020

Sammanfattning av styrelsemöte 18/3 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti. Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan. Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande. Sammanfattning Vårmötet hölls i år i form av en exkursion vid Hjälstaviken den… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 18/3 2020

Sammanfattning av styrelsemöte 24/3 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti. Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan. Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande. Sammanfattning Vaxet är nu distribuerat och fakturorna utskickade till samtliga medlemmar. Fler mentorer… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 24/3 2020

Sammanfattning av styrelsemöte 25/2 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti. Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan. Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande. Sammanfattning Vårmötet kommer i år ske i form av en exkursion med växter… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 25/2 2020

Styrelsemöten

Sedan våren 2020 publicerar föreningen sammanfattningar av styrelsens möten på denna sida. Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti. Kommande styrelsemöten finns i kalendariet. Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan.