Nytt om besiktning av bin

I och med de nya reglerna finns ingen kontroll av sjukdomsläget när nybörjare köper bin. Vi har därför beslutat att samhällen som förmedlas av föreningen till nybörjare ska vara besiktigade av en bitillsynsman. Besiktningen bekostas av säljaren. Mer information finns här.