Avläggare och samhälle önskas köpa – endast Buckfast

Pris: Enligt ÖK

Intresserad av att köpa friska och besiktade avläggare alt. samhällen till bef. biodling
Endast Buckfast. Gärna på LN ramar.
Pris enl. ÖK

Kontakta annonsören: jonas.persson@itbyggarna.se